Ani velká voda zateplení nezničí | Chalupa a hobby | Bydlet v panelu

Ani velká voda zateplení nezničí

27. 7. 2008
Nemusí přijít ani stoletá voda, aby měla řada z nás obavy ze zvyšující se hladiny místní řeky, nebo i potoka. Stačí přívalový déšť a během krátké doby i malá říčka dokáže projevit svou sílu. Výhodou, oproti větším tokům snad jen je, že voda rychle příjde a stejně tak i odejde, aniž by na domě stihla napáchat výrazné škody. V ostatních případech se často objevuje otázka, zda déletrvající vlhkost nepoškodí zateplení domu.

Voda prověří kvalitu

„U dobře provedeného zateplení nemusí mít majitelé domů žádné obavy. Naše zkušenosti z povodní v roce 2002 potvrzují, že ve většině případů bylo pod kontaktními zateplovacími systémy sucho a po vyschnutí domu fungují nadále bez jakýchkoliv problémů,“ uvádí Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR a dodává: „Pokud bylo zateplení provedeno špatně, je možné že došlo k přímému průniku vody za zateplovací systém, a tím k jeho poškození. V těchto případech je třeba poškození zateplení řešit individuálně s odborníkem na tepelné izolace.“

Nejdůležitější je odvést vlkost

Pokud byl dům postižen povodní a byl zatopen, je třeba po opadnutí vody začít s jeho vysušováním. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jarní záplavy, nehrozí nebezpečí promrznutí zdiva, a není tedy většinou třeba nasazovat vysoušeče. Jejich použití je vhodné tam, kde je třeba postižené prostory zprovoznit ve velmi krátkém čase. Vysoušení lze zajistit pomocí vytápění střídaného s intenzivním větráním. Takové vysoušení je levnější a téměř stejně účinné. Nejdůležitější je tedy odvést vlhkost. Teprve během vysoušení lze zjistit, zda došlo či nedošlo k poškození zateplovacího systému. Po vysušení domu je třeba zateplení zkontrolovat. V případě mechanického porušení je třeba ho co nejrychleji opravit. Pokud žádné poškození není zjevné, doporučuje se provést běžnou údržbu vhodným nátěrem proti plísním a řasám, neboť při povodni se na povrch omítky mohly dostat znečišťující látky, které jsou pak živnou půdou pro mikroorganizmy. Před provedením oprav nebo sanace je vždy dobré omýt zateplovací systém tlakovou vodou.

Zateplený dům poskytuje vyšší ochranu

Problémy s plísněmi na vnějším povrchu obecně nevznikají, protože se objevují tam, kde je dostatečné vlhko a teplo. Tyto podmínky lze nalézt spíše na vnitřním povrchu konstrukcí. Jejich vzniku však lze předejít včasným vytápěním a vysoušením z vnitřní strany. Obecně lze říci, že ochrana zdiva u zatepleného domu je vyšší, neboť zateplení tvoří vnější ochrannou bariéru před jeho mechanickým poškozením. Současné zdící materiály jsou často velmi nasákavé a pokud je na nich provedeno zateplení, nedochází k jejich zvlhčení nebo zvodnění buď vůbec nebo v tak vysoké míře.

Nepodceňujte mechanickou tuhost systému

„Zkušenosti potvrdily, že vyšší odolnost vůči tlaku vody prokázaly zateplovací systémy s vyšší mechanickou tuhostí. Tyto vlastnosti splňují systémy s pěnovým polystyrenem EPS,“ pokračuje P. Zemene. „Tato skutečnost se nejvíce projeví při zatopení do vyšší výšky. V nejnižších částech obvodového zdiva pak působí značný tlak, který může měkčí systémy poškodit. U zateplovacího systému s EPS však toto nehrozí.“

Zateplovací systémy s EPS mají i menší schopnost nasávat vodu do systému. Při zatopení a lokálním porušení systému to znamená, že se voda v rámci vrstvy od místa vnějšího poškození nešíří tak významně a rychle, jako v případě jiných tepelných izolací, kde jde o systém volnější. Voda nemůže podtékat ani pod kontaktním systémem, neboť polystyrenové desky jsou lepeny na obvodové zdivo každá zvlášť tzv. obvodovými rámečky. Ty jsou doplněny terčovými spoji uprostřed. Obvodové rámečky účinně brání šíření vlhkosti za deskami z pěnového polystyrenu.


publikováno: 27. 7. 2008, v rubrice Chalupa a hobby
Štítky:

Nejčtenější články v rubrice Chalupa a hobby:

Další články v rubrice Chalupa a hobby:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007