Rekonstrukce školy na energeticky pasivní bytový dům v Dubňanech | Panelový dům a byt v 21. století | Bydlet v panelu

Rekonstrukce školy na energeticky pasivní bytový dům v Dubňanech

27. 3. 2013

V Dubňanech, v malém městečku vedle Hodonína, byl vybudován velký školní areál, ve kterém se kromě vaření cca 2000 porcí jídla několikrát denně připravovali učni pro lignitové doly. S útlumem hornictví byl areál postupně uzavírán. Jako poslední jej opustili žáci základní školy, kteří využívali nejnovější budovu, která byla kolaudována v roce 1989. Od roku 2001 bylo možné na místě skoro duchů možné zastihnout pouze hlídacího psa. Kromě ubytovny z bývalého internátu zbytek budov a vybavení chátralo. Naštěstí nedošlo k velké devastaci. Když město nabídlo prakticky celý areál k prodeji, zájemce, který nakonec areál zakoupil, přišel na české poměry s velmi ambiciózním záměrem rekonstrukce – vybudovat bytové domy v energeticky pasivním standardu. Rekonstrukce školy na energeticky pasivní bytový dům společnosti Úsporné bydlení s.r.o. je v soutěži Panelový dům a byt ve 21. století zařazena do kategorie Úspory energií.

Proč rekonstruovat – přestavovat?

V ČR a nejen u nás je velké množství nevyužitých budov školského, armádního a výrobního charakteru. Většina z těchto budov chátrá. Neustále se staví budovy nové a skrytý potenciál rekonstrukcí je trestuhodně opomíjen.

Výhody rekonstrukcí na energeticky pasivní provedení

Budovy jsou už připojeny na inženýrské sítě, není zde potřeba složitě jednat o kapacitách jednotlivých sítí – ve školách bylo více osob, než v budoucích bytech. Jsou 100% prověřeny zakládací podmínky, kdy jsou budovy bez poruch, nebo kdy poruchy jsou již viditelné a my jsme schopni stanovit způsob jejich opravy.

U školských staveb jsou minimalizovány bourací práce. Vždyť třída s kabinetem je zpravidla v rozsahu běžného bytu, tj. cca 70 – 90 m2. Při každé rekonstrukci jsou velmi podstatné náklady na přebudování (vybudování) vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektřiny, u totálních rekonstrukcí jsou náklady obdobné jako u novostaveb.

Navýšení ceny rekonstrukcí za demontážní práce je možné snížit např. prodejem starých radiátorů a jiných prvků do sběrných surovin místo uložení na skládce. Podstatné náklady jsou při revitalizaci obálkové konstrukce – výměna otvorových prvků, fasáda, zateplení prvního a posledního nadzemního podlaží. Opět ale platí – náklady na materiál jsou stejné jako u novostaveb. Rozdíl běžné a pasivní přestavby je pouze ve větší tloušťce izolací obálkové konstrukce. Požadavek na vzduchotěsnou vrstvu je dle předpisů u obou variant stejný – dodržuje se ale pouze u pasivního standardu. Stavební část rekonstrukce BD Dubňany byla navržena a také provedena v rámci zásad energeticky pasivní výstavby – na stávající obvodové stěny 200 mm tepelné izolace, na strop nejvyššího podlaží doplněno cca 300 – 400 mm tepelné izolace, okna s trojsklem atd. Výpočtová ztráta objetu o 27 bytech a cca 2400 m2 podlahové plochy je 38,87 kW (tedy méně než některé prvorepublikové vily 4+1). Místo původní plynové kotelny s 3 kotly cca 3 krát 120 kW jsou v bývalé šatně kotelníka instalovány 2 ks kondenzačních kotlů 2 krát 28 kW pro topení a ohřev TV, tedy stejné kotle, které se běžně instalují do rodinných domů.

Další zvýšení pořizovacích nákladů na energeticky pasivní rekonstrukci (ale také novostavbu) bychom mohli hledat v nutnosti instalace systému řízeného větrání s rekuperací tepla a také dodržení vzduchotěsnosti. Opak je však pravdou. VZT systém je vhodný pro každý vzduchotěsný dům nebo prostor, kde jsou lidé. Je nutné zajistit komfort budoucích obyvatel, včetně nízkých provozních nákladů. A vzduchotěsnost – dle norem by jakákoliv obytná budova měla splnit hranice neprůvzdušnosti n50 , pokud je v domě např. i ventilátor z koupelny nebo digestoř, tak < 1,5, při realizaci vzduchotechniky < 1,0 h-1. Pro zajištění větrání je také nutné zajistit několik zásadních požadavků:

cca 25 m3/hod na jednu osobu v době přítomnosti 4 osoby 100 m3/hod 0,1 obestavěného prostoru při nepřítomnosti osob; pro byt 64 m2 přívod cca 16 m3/hod Při využívání koupelen cca 54m3/hod, kuchyně 72 m3/hod apod.

Při neřízeném větrání okny je do objektu přiváděn vzduch o okamžité venkovní teplotě společně s prachem, v některých lokalitách je snížen komfort bydlení i hlukem. Každý, kdo realizuje dnešní kvalitní stavby nebo provádí zodpovědně rekonstrukce, by si měl uvědomovat nutnost zajištění zdravého vnitřního prostředí a ne jen vnímat úspory energií.

Zajistit větrání v objektu je důležité v první řadě s ohledem na uživatele a jejich potřeby, z tohoto pohledu nezáleží na energetickém zatřídění budovy. Vždyť zdraví se nedá koupit za žádné peníze. Pro tak výkonově rozdílné požadavky větrání je ale vhodné zajistit výměnu vzduchu nuceně a řízeně. Pro koncept energeticky pasivní budovy je použití rekuperace nutné i z energetického hlediska, pro všechny budovy je rekuperace vhodná nejen pro snížení potřeby energie, ale také pro zvýšení komfortu uživatele.

Řízené větrání s rekuperací tepla přivádí venkovní vzduch do objektu předehřátý, zbavený prachu, každý z uživatelů má možnost nastavit si výkon větrání dle svých okamžitých potřeb. Nic mu ale nebrání otevřít si kdykoliv okna, je to jeho svobodná volba. Pro více informací se podívejte na www.usporneby­dleni.cz


publikováno: 27. 3. 2013, v rubrice Panelový dům a byt v 21. století
Štítky: bydlení, regenerace domu, výběr stavební firmy, vytápění

Nejčtenější články v rubrice Panelový dům a byt v 21. století:

Další články v rubrice Panelový dům a byt v 21. století:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007