Jak to dělají jinde | Družstva a SVJ | Bydlet v panelu

Jak to dělají jinde

25. 7. 2008
Projekt „Jak to dělají jinde“, ve zkratce „JTDJ“, již sedmým rokem přináší informace z oblasti revitalizací a rekonstrukcí bytových domů. Pro vás pro všechny, kteří se i přesto snažíte v rámci svých schopností a možností „seč vám síly stačí“, jsou již třetím rokem připravována sympózia, na nichž máte nejenom možnost získat informace snad ze všech oblastí, kterých se rekonstrukce a revitalizace týkají.

Informace pro všechny strany

Sympózia přicházejí nabídnout aktuální informace a nabídky společností, zabývajících se stavebnictvím, finančnictvím či celkovým poradenstvím. Všechny informace jsou vybírány právě s ohledem na potřeby bytových družstev a SVJ.

Informace se ve třetím tisíciletí stala nejváženější a nejdražší komoditou, protože jedině ten, který ví kdo, kde, kdy, jak, proč a za kolik, může získat náskok a uspět. Jaké jsou ohlasy?

ČMZRB – Ing. Marie Kosinová

Sympozium má jistě smysl a dle mého názoru si svůj cíl přinášet informace o tom, jak to dělají „jinde“ plní. Pro mě jako zástupce finanční sféry bylo přínosné zejména v možnosti dočasně využít roli posluchače a dovědět se o dalších způsobech profinancování oprav. Osobně nejsem příliš zvyklá přednášet před tolika lidmi a tréma na mě trošičku zapracovala, ale doufám, že to nebylo znát.

ČSOB – Ing. Ladislav Koucký

ČSOB už se sympozií i ostatních aktivit spojených s JTDJ účastní druhým rokem a dosavadní výsledky nám ukazují, že je to dobrá investice. Oslovujeme cílovou skupinu, která je pro nás potenciálně zajímavá. Oceňuji diskusi s publikem, možná bych si přál, aby pro ni byl větší prostor. Tato zpětná vazba mi pomáhá zjistit, co vlastně lidé aktuálně potřebují a jaké produkty by pro ně byly zajímavé, což samozřejmě nelze „od zeleného stolu“ v Praze.

SFRB – JUDr. Jan Wagner

Myslím, že sympozia přinášejí pozitivní výsledek. Letošní nárůst žádostí v programu Panel je jistě způsoben i výhodnějšími nabídkami bank, ale především se na něm podepsalo působení těchto seminářů, které umožňují šířit informace a přesvědčovat váhající členy bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Pro nás znamená účast na seminářích určitou zpětnou vazbu, protože o tom, jak vypadá situace v terénu, se dovídám právě z dotazů a reakcí posluchačů.

Jaké zkušenosti mají účastníci sympózií?

Já jsem přesvědčený, že všechny informace nám přednášející předali. Zastupuji jen malé BD, ale přesto jsem vděčný za informace, které jsem dostal. Nejvíce mě zajímaly otázky zateplení a výtahů. Jsem spokojený se všemi přednášejícími a chtěl bych říct, že zástupce společnosti Thermona dobře objasnil otázku výměn zdroje tepla. Bohužel konkrétně v Plzni je majitelem teplárenské společnosti město, stavební úřad nedává souhlas ke změně zdroje tepla, protože chce udržet teplárenskou síť a nemá zájem, aby se přecházelo na poměrně kvalitní zdroje tepla, jaké nabízejí například Thermona nebo PROCOM BOHEMIA.

p. Bohumil Kestler, BD Čechova 12 a 14, Plzeň

Bylo to hodně přínosné a slušně zajištěné po technické i odborné stránce. Informace o revitalizacích jsou pro nás většinou nedostupné, až teprve tento projekt přinesl trochu světla. Jsme rádi, že se dozvíme více o produktech, které se nabízejí, i o finančním úvěrování.Když jsme na bytové schůzi projednávali akci „Panel“, měli jsme k dispozici jen obecné informace. Tady jsme se dověděli, co to obnáší. Stát chtěl vypadat hezky, tak vyhlásil akci Panel – to bylo to A, ale neřekl k tomu to B, když tu dotaci „pověsil“ tak vysoko, že kdo nebude mít opravdu pevné nervy, tak na ni prostě nedosáhne.

Ing. Živný a František Dušek, BD Trojská, České Budějovice

Kde získáte další infromace?

Projekt Jak to dělají jinde

e-mail: info@jaktodela­ji.cz, www.jaktodela­ji.cz


publikováno: 25. 7. 2008, v rubrice Družstva a SVJ
Štítky:

Nejčtenější články v rubrice Družstva a SVJ:

Další články v rubrice Družstva a SVJ:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007