Kdy musí mít váš dům výtah | Družstva a SVJ | Bydlet v panelu

Kdy musí mít váš dům výtah

12. 3. 2013

Několikrát denně ho využíváme. Doma, v práci, na úřadě, u lékaře. Ano, řeč je o výtahu. Výtah je dopravní prostředek, který zpravidla slouží k přepravě osob a nákladu. Kdysi byly výtahy výsadou králů, dnes jsou již samozřejmostí. Využíváme je především v administrativních budovách a bytových domech. Ne všechny domy jsou však jimi vybaveny. Za jakých okolností musí bytový dům výtah zřídit? A týká se to i vašeho domu?

Stav výtahů v Čechách

Většina výtahů byla v České republice instalována před rokem 1993, a tudíž spousta bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek musí aktuálně řešit jejich opravu či výměnu. Některé z těchto výtahů mají dokonce takové provozní nedostatky, že mohou ohrozit bezpečnost přepravovaných osob. Dle statistik Unie výtahového průmyslu ČR přibližně 40 tisíc výtahů v České republice vykazuje vysoká provozní rizika. A jaké jsou hlavní nedostatky českých výtahů? Nefunkční jištění u dveří, nebo dokonce kabiny bez dveří, poplachové tlačítko, které nezvoní, absence nouzového osvětlení, nemožnost komunikace v případě uvíznutí a nedostatečné zajištění v případě požáru.

Bezpečí a zabezpečení výtahu

Proti pádu mají výtahy standardně naddimenzovanou nosnost, omezovač rychlosti, nouzové brzdy, nárazník. Zabezpečení dveří bývá problém. Dveře šachty výtahu ve stanicích mají být automaticky zajištěny proti otevření (blokovány) v době, kdy klec nestojí ve stanici. Otevření šachetních nebo klecových dveří v době jízdy výtahu by mělo mít za následek okamžité automatické zastavení výtahu. Některé starší nebo nákladní výtahy však vnitřní (klecové) dveře vůbec nemají. Problematikou výtahů se zabývá nejen Evropská unie, která k bezpečnosti výtahů vydala evropskou normu, ale i náš stát.

Jaký dům výtah mít musí?

Vyhláška o technických požadavcích na stavby z roku 2009 stanovuje, že všechny novostavby bytových domů se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží, nebo podkroví v téže úrovni, musí mít zbudovaný výtah. Jak je tomu však v případě již existujících domů?

Kdy jste povinni výtah dodatečně přistavět

Pokud bydlíte v bytovém domě, který má pět a více nadzemních podlaží a neměníte počet bytových jednotek, výtah zřizovat nemusíte. Ovšem v případě, že se rozhodnete přistavět patro či provádět stavební úpravy, při nichž se změní počet bytových jednotek, výtah vybudovat musíte. Dodatečně zřizované výtahy se tak vestavují do všech budov, kterých se to týká, pokud to jejich stavebně technické řešení umožňuje.

Výtah za milion = 145 korun měsíčně na domácnost

Pokud se na váš dům vztahuje povinnost vyměnit nebo dostavět výtah, vězte, že jde o nákladnou investici. Ceny výtahů jsou různé, jednoduchý osobní výtah stojí přibližně 1 milion korun. Pokud naspořená částka ve fondu oprav nestačí, mohou si bytová družstva i společenství vlastníků jednotek zažádat o úvěr. „Bytovým družstvům a společenství bytových jednotek nabízíme dva speciální produkty, které jsou vytvořené za účelem rekonstrukcí a modernizací bytových domů. Jedná s o úvěr KREDIT a KREDIT PLUS,“ říká Dagmar Jonášová,vedoucí oddělení vývoje produktů právnických osob a odbytového servisu z Raiffeisen stavební spořitelny. „Pokud bytový dům se 40 byty u nás požádá o úvěr ve výši 1 milion korun se splatností 20 let, bude jeho měsíční splátka 5 800 korun. Což znamená na jednu bytovou jednotku měsíčně 145 korun. Zatížení rodinného rozpočtu majitelů bytů je tedy minimální,“ dodává Dagmar Jonášová.

Zkušenost k nezaplacení

Svoji zkušenost má i Jana Dvořáková z Prahy, která bydlí v bytovém domě. „V loňském roce se v rámci rekonstrukce přistavovalo páté patro. S přestavbou jsem moc nesouhlasila. Představa neustálého hluku a nepořádku byla pro mě velmi nepříjemná. Stavební firma však v této souvislosti postavila i výtah. A za něj jsem dnes velmi ráda. Máme totiž měsíční miminko a bez výtahu si cestu do třetího patra, kde bydlíme, neumím ani představit,“ uvádí Jana Dvořáková.

Co je patro a co podlaží?

Při interpretaci vyhlášky, zda váš dům musí či nemusí mít výtah, si však vždy dávejte pozor, abyste nezaměnili pojmy patro a nadzemní podlaží. V obecné mluvě se pro podlaží používá mylně termín patro. Ve stavebnictví se přízemí označuje jako první nadzemní podlaží (zkratka 1. NP), druhým nadzemním podlažím je pak myšleno první patro.


publikováno: 12. 3. 2013, v rubrice Družstva a SVJ
Štítky: výtah

Nejčtenější články v rubrice Družstva a SVJ:

Další články v rubrice Družstva a SVJ:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007