S ČSOB nyní lze ušetřit až 500 000 korun | Družstva a SVJ | Bydlet v panelu

S ČSOB nyní lze ušetřit až 500 000 korun

25. 7. 2008
Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mohou nyní ušetřit až 500 tisíc korun, pokud využijí dotace z „ČSOB Programu na podporu energetických úspor“. Se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu začala ČSOB od 1. 7. 2008 poskytovat úvěry s dotací na energeticky úsporné projekty, a to jako jediná banka v České republice.

ČSOB začala poskytovat úvěry s dotací

Podmínkou je, aby úvěr byl použit na finanční pokrytí investice, která přinese prokazatelnou úsporu energií. Úvěr tak může být čerpán například na zateplení bytových domů včetně půdních nástaveb, výměnu oken, ale i na pořízení nového výtahu nebo výstavbu vlastních zdrojů tepla a teplé vody. V případě bytových družstev a společenství vlastníků jednotek může maximální objem dotovaného úvěru na jeden subjekt činit až 50 milionů. Banka následně ve prospěch klienta vyplatí 1% z částky skutečně vyčerpaného úvěru. V modelovém případě úvěru ve výši 10 mil. Kč bude družstvu či společenství vyplacena dotace ve výši 100 tis. Kč.

Na dotaci bez obav

Podstatné je, že žádost o dotaci není byrokraticky náročná! Obejde se bez energetického auditu a dalších expertních posudků. Navíc dotací lze podpořit i úvěr na rekonstrukci nepanelových domů. Žádost o dotaci lze ČSOB předložit současně se žádostí o úvěr – naopak o dotaci nelze požádat v případech, kdy již s bankou byla uzavřena úvěrová smlouva. Úvěrové prostředky musí být použity výhradně na projekty, jejíchž realizace přinese prokazatelnou úsporu energií. Dotace není nároková – o jejím poskytnutí rozhodne maximálně do jednoho týdne ČSOB. Vyplacena bude v případě splnění podmínek vždy po skončení kalendářního roku, a to postupně v pěti stejných ročních splátkách. Prostředky z „ČSOB Programu na podporu energetických úspor“ se mohou kombinovat s dalšími dotacemi, např. z programu Panel. Objem poskytnutých prostředků nesmí překročit hranici stanovenou EU. O tento typ úvěrů je již od počátku vyhlášení Programu enormní zájem. Jen za prvních 14 dní bylo schváleno poskytnutí dotací pro 45 klientů a byly tak podpořeny úvěry v objemu přesahujícím 300 mil. Kč!


publikováno: 25. 7. 2008, v rubrice Družstva a SVJ
Štítky:

Nejčtenější články v rubrice Družstva a SVJ:

Další články v rubrice Družstva a SVJ:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007