Čeká vás výměna oken? | Exteriér | Bydlet v panelu

Hlavní strana » Exteriér » Článek

Čeká vás výměna oken?

22. 2. 2011

Rozhodli jste se, že stávající okna už bezodkladně potřebují výměnu? V rámci výběru budete porovnávat parametry profilů, hledat nejvhodnější zasklení a řešit řadu dalších technických otázek. To vše si můžeme poměrně přesně ověřit v rámci technických parametrů. Obtížněji již však budeme získávat informace o samotném průběhu výměny oken. Co nás čeká?

Jasně a srozumitelně

V který okamžik se o naší budoucí spokojenosti začíná rozhodovat? Základem je jednoznačná a přesně specifikovaná poptávka, na základě které nám oslovené firmy zpracují srovnatelné a kompletní nabídky. Stává se, že družstevníci, případně majitelé bytů rozdají mezi více výrobců různé podklady a pak ty nabídky nejsou srovnatelné – jak z hlediska tepelně-technických parametrů, tak z hlediska počtu oken, jejich otevírání a podobně. Je skutečně zapotřebí, aby se srovnávalo srovnatelné, dávat vždy přesnou a jasně specifikovanou poptávku a dbát, aby byla v nabídce dodržena.

Důležitá je prezentace nabídky na představenstvu bytových družstev a členských schůzích. Většina oslovených firem se této prezentace velmi ráda zúčastní a zástupcům společnosti za ně nebudete nic platit. Dobrou příležitostí, jak získat další informace je i nabídka na návštěvu některé z právě probíhajících realizací – neodmítejte.

Jste dohodnuti?

V tom případě přichází na řadu podpis smlouvy o dílo, kde se specifikuje harmonogram prací, který je nutné přesně stanovit, aby výměna v celém domě probíhala plynule a tak bylo možné dodržet stanovené termíny.

Když chybí peníze…

Řešením v řadě situací může být volba splátkového prodeje, nebo další možnosti, které zvolená firma většinou nabízí. Zpravidla je ale výměna oken financována formou úvěru v rámci některého z bankovních produktů, případně jako součást rozsáhlejší rekonstrukce domu.

Předkrm na ochutnávku

Po podpisu smlouvy doporučujeme provést kompletní výměnu oken ve vzorovém bytě, kde je provedena výměna v předstihu před celkovou dodávkou. Vzorová výměna slouží k odsouhlasení standardů a detailů a slouží také k tomu, aby se vše vyladilo a aby i družstevníci poznali, co bude následovat. Poté přistupujeme k vlastnímu zahájení montáže.

Důležitá je příprava bytu, kdy se většinou standardně zakryje nábytek a podlahová plocha a je potřeba vytvořit asi 1 m prostoru od okna pro provádění prací. Následuje demontáž a likvidace starých oken. Staré prvky jsou odnášeny do přistavených kontejnerů a jejich likvidace je podle zákona o odpadech zajišťována ekologicky – to je záležitost realizační firmy, která bude výměnu oken provádět.

Dalším krokem jsou demontáže starých meziokenních vložek (ne ve všech panelových domech bývají) a montáž nových. Meziokenní vložka musí splňovat požadavky ČSN 730540–2 a požadavky na požární odolnost. Toto jsou důležité aspekty, o kterých víme, že se ne vždy dodržují a mohou v budoucnu způsobit nejeden problém. Dejte si zejména pozor na vložky mezi byty a mezi prostorem schodiště a bytu – zde je požadována požární odolnost konstrukce.

Dokončovací práce nepodceňujte

Následuje samotná montáž oken. Kromě správně zvoleného okeního profilu a typu zasklení je po montáži oken dalším důležitým krokem začištění a řešení připojovací spáry, což je spára mezi oknem a zdivem. Dalším krokem je osazení doplňkových konstrukcí. Jedná se o vnitřní olištování, vnitřní parapet, vnější parapet, spárové větrání, čtvrtou polohu kliky a žaluzie. Nakonec se provádí závěrečné seřízení oken, hrubý úklid a předání díla zákazníkovi, většinou jednotlivému uživateli bytu, který zároveň dostává návod k údržbě a podepisuje předávací protokol.

Jaká by měla být?

Současná okna musí splňovat požadavky ČSN 730540–2, v praxi to znamená, že musí mít minimálně pětikomorové profily, zasklení min. U=1,1 s plastovým distančním rámečkem. Pozor, jakýkoliv rámeček na bázi kovu, například hliník a podobně, nemůže být teplým rámečkem a může způsobovat kondenzaci. Profily mají mít dvoustupňové těsnění ve funkční spáře, což je spára mezi rámem a křídlem.
Foto: archiv AQ Okna


publikováno: 22. 2. 2011, v rubrice Družstva a SVJ
Štítky: jak vyřešit?, okna

Nejčtenější články v rubrice Družstva a SVJ:

Další články v rubrice Družstva a SVJ:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007