Kvalitní bydlení začíná u zdravého vzduchu -V. díl Čím zateplit? | Exteriér | Bydlet v panelu

Hlavní strana » Exteriér » Článek

Kvalitní bydlení začíná u zdravého vzduchu -V. díl Čím zateplit?

9. 11. 2015

Člověk tráví podstatnou část svého života uvnitř budov. Kvalita prostředí v těchto budovách tak má rozhodující vliv na jeho zdravotní stav a psychickou pohodu. Mezi důležité parametry zdravého domova patří čerstvý vzduch bez vysokých koncentrací škodlivin, prachu a nepříjemných pachů. Čím zateplit? Tyto informace jsme si pro vás připravili v posledním díle seriálu o zdravém bydlení.

Čím zateplovat?

Zateplování, stejně jako další stavební úpravy, prochází určitým vývojem. Nicméně stálicí mezi izolačními materiály je dlouhodobě pěnový polystyren. Dnes se běžně zatepluje pěnovým polystyrenem o tloušťce minimálně 15 cm. V některých požadavcích dotačních programů, jejichž cílem je snižování energetické náročnosti domů, se tloušťka tohoto izolantu pohybuje od 20 cm do 50 cm v závislosti na jeho použití (fasády, podlahy, střechy aj). Rozhodujícím faktorem pro volbu zateplení není to, jestli se jedná o panelák či rodinný dům, ale stav nemovitosti (stáří, spotřeba energie apod.). Větší uplatnění dnes nachází také tzv. šedý pěnový polystyren, který disponuje oproti klasickému bílému pěnovému polystyrenu lepšími izolačními vlastnostmi.

Pěnový polystyren je zdravotně nezávadný

Pěnový polystyren (EPS) nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví ani během výroby, ani při manipulaci a aplikaci, ani v průběhu jeho využití ve stavbě nebo během demolice a recyklace.

EPS je tepelně izolační materiál s možností širokého uplatnění nejen ve stavebnictví. Svými vlastnostmi se rovněž přímo nabízí pro obalové aplikace. EPS má mnoho pozitivních vlastností, přičemž jednou z důležitých vlastností je jeho bezpečnost ve všech fázích jeho životního cyklu od výroby, přes vlastní užití, až po opětovné použití po recyklaci. 98% objemu izolačních desek z EPS tvoří vzduch. Při práci s EPS je třeba dodržovat základní pravidla podobně jako při práci se dřevem nebo cihlou.

10 důvodů, proč zateplit

1. Snížení nákladů na vytápění Jednorázovou investicí do zateplení snížíme trvale spotřebu energie na vytápění. V případě starého domu se může jednat až o 200 kWh/m2 vytápěné plochy za rok. U běžné výstavby se pohybujeme kolem 110–115 kWh/m2. 2. Bezpečná a návratná investice Investice do snížení energetické náročnosti domu je výhodná a trvalá. Prostá návratnost do zateplení je 6,5 roku pro zemní plyn a asi 4,5 roku pro akumulační elektrickou energii. „A kvůli neustále rostoucím cenám energií se bude návratnost zateplení dále výrazně zkracovat,“ uvádí Pavel Zemene. 3. Snížení nákladů na klimatizaci Stále teplejší letní měsíce nás navíc nutí instalovat do svých domů klimatizační jednotky. Na ochlazení místnosti o 1 °C je však třeba 2,5 až 3 krát více energie než na její ohřátí o 1 °C. Chlazení je tedy 2,5–3krát dražší než vytápění. Další náklady představuje nákup, instalace, pravidelná kontrola a údržba klimatizačních jednotek. Dobře tepelně izolovaný dům se však nepřehřívá a v létě tak nepotřebuje chlazení. 4. Ochrana životního prostředí Snížením energetické náročnosti domu zároveň snížíme emise skleníkových plynů (CO2) a výskyt kyselých dešťů (SO2). „Jeden m3 pěnového polystyrenu totiž ušetří až 50 kg emisí CO2 za rok! Energie potřebná na výrobu izolací a s ní spojené emise CO2 se zateplením vrátí během několika týdnů a dále již chráníme naše životní prostředí,“ dodává Pavel Zemene. Zateplovací systémy s pěnovým polystyrenem jsou navíc recyklovatelné. 5. Menší zdroj tepla Dobře zaizolovaný dům potřebuje zdroj tepla s malým výkonem, což má pozitivní vliv na jeho pořizovací cenu. U domů s nízkou energetickou náročností se dají výhodně využívat alternativní zdroje, jakými jsou solární články, tepelná čerpadla, teplovzdušné vytápění apod. 6. Kratší topná sezóna Díky nízkým tepelným ztrátám můžeme v dobře tepelně izolovaném domě později zahájit a dříve ukončit topnou sezonu. Sníží se nám tak celkové náklady na vytápění, neboť topíme kratší část roku. 7. Optimální využití prostoru Pokud na nás působí ze stěny chlad, máme tendenci židle, křesla a pohovky umísťovat dále od stěny, takže část prostoru nemůžeme plnohodnotně využít. Zateplením zajistíme vyšší povrchovou teplotu konstrukce a celý prostor tak můžeme využít až ke stěnám. 8. Odstranění kondenzace vodní páry na stěnách Zateplením konstrukce se posune rosný bod (0 °C) dále k vnějšímu okraji konstrukce, (většinou do izolace) a na vnitřních stěnách se nesráží vodní pára. Tím se sníží či vyloučí riziko vzniku plísní na stěnách. 9. Eliminace tepelných mostů Tepelné mosty vznikají nejčastěji špatným provedením řemeslných prací nebo kvůli nevhodnému technologickému postupu. Jedním z důsledků, jež tepelný most způsobuje, je únik tepla z interiéru, tedy tepelná ztráta. „Certifikovaný zateplovací systém nám zajistí souvislé překrytí všech tepelných mostů vzniklých při stavbě nosné konstrukce (betonové překlady a věnce, velké spáry ve zdivu apod.),“ říká Pavel Zemene. 10. Prodloužení životnosti obvodové konstrukce Nespornou výhodou zateplovacích systémů je snížení pohybů v konstrukci vznikající rozdílem denních a nočních teplot, v jejichž důsledku často vznikají mikrotrhliny. „Kvalitní systém také zabraňuje tzv. karbonataci betonu panelových budov, čímž opět prodlužuje jejich životnost,“ uzavírá Pavel Zemene. Nezávislé kontroly navíc opakovaně potvrzují vysokou kvalitu výrobků od členů Sdružení EPS ČR. Ti kvalitu garantují také pravidelnými audity systému řízení kvality ve vlastní výrobě. Tyto audity jsou prováděny dvakrát ročně nezávislou autorizovanou osobou. V případě splnění všech výše uvedených kontrol je takovému členu Sdružení EPS ČR umožněno používat na svých výrobcích logo kvality, které je ochrannou známkou Sdružení EPS ČR. Od ledna 2010 jsou přitom všichni stávající členové i noví žadatelé o členství ve Sdružení povinni vyhovět požadavkům Značky kvality.

Více informací naleznete na www.epscr.cz.


publikováno: 9. 11. 2015, v rubrice Exteriér
Štítky: bezpečnost, bydlení, zateplování, zdraví

Nejčtenější články v rubrice Exteriér:

Další články v rubrice Exteriér:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007