Návratnost investic do zateplení | Exteriér | Bydlet v panelu

Hlavní strana » Exteriér » Článek

Návratnost investic do zateplení

30. 7. 2008
Investovat do zateplení objektů se vyplácí stále více. Platí heslo: „Čím dříve, tím lépe“. Růst cen za teplo je totiž rychlejší než růst průměrné mzdy a podle všech předpokladů bohužel poroste stále rychleji. Jak se bude cena energií pro vytápění vyvíjet v následujících letech, můžeme jen odhadovat. Faktorů ovlivňujících budoucí ceny energií je více. Kvalitní zateplení se ze všech pohledů jeví jako velmi výhodná investice.

Čím urychlíme ekonomickou návratnost zateplení obvodových stěn?

1. Čím horší jsou tepelně technické vlastnosti stávajících konstrukcí (součinitel prostupu tepla U stávající obvodové konstrukce), návratnost bude rychlejší.

2. Čím menší jsou náklady na provedené zateplení (složitost fasády, zvolená materiálová skladba systému, cena lešení a práce, upřednostnění více prací současně).

3. Čím delší je životnost zvolené technologie pro zateplování.

4. Čím menší jsou provozní či udržovací náklady na provoz technologie zateplení.

5. Pokud finance (půjčka) vložené do zateplování jsou co nejméně zatíženy úroky.

6. Čím dražší je cena energií na vytápění.

7. Čím rychleji rostou ceny energií.

Co ovlivňuje skutečnou spotřebu tepla na vytápění?

  • Způsob vytápění – volba zdroje tepla a topného média a jeho regulace.
  • Prostup tepla netransparentní částí obvodového pláště (obvodovou stěnou).
  • Prostup tepla výplněmi otvorů (okna, dveře).
  • Infiltrace spárami výplní + ztráty větráním či otevíráním výplní otvorů.
  • Poměr plochy výplní otvorů a zdiva.
  • Existence zádveří (tepelných filtrů).
  • Tvar objektu.
  • Orientace výplní otvorů ke světovým stranám.
  • Zvolený systém zateplení, tloušťka použitého izolantu.

publikováno: 30. 7. 2008, v rubrice Exteriér
Štítky:

Nejčtenější články v rubrice Exteriér:

Další články v rubrice Exteriér:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007