Ohlídejte si kvalitu zateplovacích prací | Exteriér | Bydlet v panelu

Hlavní strana » Exteriér » Článek

Ohlídejte si kvalitu zateplovacích prací

14. 11. 2008
Zateplení domu není levná záležitost. Kromě finančních výdajů ale očekáváme také přínosy v podobě úspor energie na vytápění. Jak neudělat chybu? Vybrali jste zateplovací systém i prováděcí firmu a teď nevíte, zda všechny technologické postupy jsou prováděny správně? Jak se vyvarovat negativních zkušeností se zateplením? Sdružení EPS ČR radí: Ohlídejte si kvalitu zateplovacích prací.

Správná volba – základ úspěchu

Nejdůležitějším krokem je volba zateplovacího systému. Výběr většinou probíhá mezi kontaktním systémem nebo suchým zateplením, tzv. odvětrávaným systémem. V České republice se většinou používá kontaktní zateplovací systém, ať už s použitím pěnového polystyrenu EPS nebo desek z minerální vlny.

Nepodceňujte návrh a řešení detailů

Nekvalitní realizace či špatně zpracovaná projektová dokumentace může být příčinou mnoha problémů nebo dokonce zapříčinit nulový efekt celé realizace. Například pokud je zvolena špatná tloušťka izolantu a nejsou vzaty v úvahu všechny tzv. tepelné mosty obvodového pláště, tedy místa v konstrukci, kudy uniká mnohem více tepelné energie než v jeho bezprostředním okolí, realizace zateplení snížení spotřeby energie nemusí zabezpečit. Vnější zateplení budovy, pokud je nesprávně navrženo a provedeno, dokáže tepelné mosty dokonce i zvýraznit. Nejčastější výskyt tepelného mostu vykazují ostění oken, okolí střešních atik, či připojení lodžiových prvků. Pro správnou funkci zateplovacího systému je důležitý návrh a řešení těchto detailů – vystupující konstrukce, sokly, otvory, překrývání výztužné mřížky, nanášení tmelu, uplatnění lišt atd.

Pozor na dodatečné náklady Nedostatků projektové dokumentace a chyb při realizaci je třeba se vyvarovat. Nevhodné uložení izolačního materiálu, spáry, nevhodné zateplení ostění, nesanovaná původní fasáda, neodstranění příčin vlhnutí, ponechaná narušená a nesoudržná omítka, nedostatečná pevnost izolačního materiálu, to vše s sebou nese dodatečné a ve velkém množství příkladů i vysoké náklady na opravy.

Snímek vpravo: Pokud deska není přilepena po celém obvodě s dvěma terči uprostřed, její okraje se pohybují. Okraje desky se pak obkreslí na povrch a vzniká tzv. polštářový efekt.

Sdružení EPS ČR z materiálů prof. ing. Zuzany Sternové,PhD., VVÚPS-NOVA“ Více informací na www.eps.cz


publikováno: 14. 11. 2008, v rubrice Družstva a SVJ
Štítky:

Nejčtenější články v rubrice Družstva a SVJ:

Další články v rubrice Družstva a SVJ:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007