Zateplení neovlivňuje vlhkost v domě | Exteriér | Bydlet v panelu

Hlavní strana » Exteriér » Článek

Zateplení neovlivňuje vlhkost v domě

6. 3. 2009

Aby zateplený dům bezvadně a co nejefektivněji fungoval, musí být doplněn vhodným způsobem vytápění a větrání v místnostech. Obvykle je nutné znovu vyregulovat otopnou soustavu v domě. Čím lepší jsou tepelně technické vlastnosti budovy, tím menší je množství energie potřebné při vytápění a současně se tím snižují nároky na dimenzování technických zařízení budov a na tepelné zdroje.

Zateplení ovlivňuje i vnitřní mikroklima

Při úvahách o efektu zateplení domu je nutné zvážit řadu parametrů. Důležitým faktorem je, že výměna vzduchu se v místnostech zatepleného domu obvykle sníží, což může být doprovázeno nepohodou vnitřního mikroklimatu v bytech, rosením nebo objevením plísní. Proto se při navrhování projektu navrhuje i nucená regulovaná výměna vzduchu, která zaručí nejen dodržení hygieniky požadovaných výměn vzduchu, ale i minimalizaci tepelných ztrát větráním.

Podle studie provedené na polské univerzitě se většina vlhkosti v bytech odvede ventilačním systémem a pouze 2 až 3 procenta jsou odváděna skrze obvodové zdi. Dle výpočtů provedených ing. Jaroslavem Šafránkem, CSc. z Centra stavebního inženýrství v Praze na stěnové vícevrstvé konstrukci (ve složení: vnitřní omítka 15 mm, cihly Porotherm 30 P+D 300 mm, EPS 150 mm, vnější stěrka a omítka 5 mm) je množství zkondenzované vodní páry v této konstrukci 0,067 kg/m2 rok. Množství vodní páry, která by se mohla z této konstrukce prakticky odpařit je 3,079 kg/m2 rok. Z toho je patrné, že při správném užívání bytu nemá zateplení obvodové stěny systémem s EPS téměř žádný vliv na zvýšení vlhkosti v bytě. Problém je v nedostatečném větrání místností.

Základem je správné větrání

Správné větrání v zimních měsících probíhá tak, že cca 1 x za 2–3 hodiny otevřeme na 1–2 minuty okno dokořán. Tím dojde k výměně vydýchaného, vlhkého vzduchu v místnosti za čerstvý ale studený. Ten se však během velmi krátké doby opět ohřeje teplem naakumulovaným ve vyhřátých stěnách bytu. Pokud obyvatelé bytu pravidelně nevětrají, dojde po čase k zvýšení vlhkosti nad únosnou mez a ke vzniku plísní. Proto by dodavatelé nových oken měli obyvatele bytů seznámit se správnými zásadami užívání nových oken, a to především z hlediska výměny vzduchu v místnosti. To se týká především starých bytů v panelových domech. U nových bytů je výměna vzduchu v místnosti většinou řešena ventilační jednotkou s rekuperací vzduchu.

Zdroj:

Sdružení EPS ČR, www.epscr.cz


publikováno: 6. 3. 2009, v rubrice Družstva a SVJ
Štítky:

Nejčtenější články v rubrice Družstva a SVJ:

Další články v rubrice Družstva a SVJ:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007