Pojištění domácnosti a vše, co jste o něm chtěli vědět | Finance | Bydlet v panelu

Hlavní strana » Finance » Článek

Pojištění domácnosti a vše, co jste o něm chtěli vědět

16. 6. 2017

V ČR je v současnosti zhruba jeden a půl milionu rodinných domů a na čtyři miliony bytových jednotek. Ani ne třetina z nich má ovšem uzavřené platné pojištění domácnosti, které mnoho z nás zbytečně podceňuje. Před jakými riziky nás může tento pojistný produkt ochránit, jak ho vybírat a jakým chybám se vyvarovat? To bude předmětem následujících řád­ků.

Pojištění domácnosti aneb Co to vlastně je?

Velmi zjednodušeně lze říci, že pojištění domácnosti kryje rizika a škody způsobené na vybavení pojištěného domu či bytu. Záleží ovšem na tom, proti čemu se necháte pojistit. Od toho se pak následně odvíjí výsledná cena pojistky.

Mohlo by vás zajímat: Zákon definuje domácnost jako trvale obývanou bytovou jednotku, přičemž u některých pojišťoven musí platit podmínka, že tuto jednotku pojistník obývá více než 270 dnů v roce

Která rizika lze pojistit?

 • Riziko živelné zkázy: Požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz nebo zřícení letadla, náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, vodovodní škoda, kanalizační škoda, poškození potrubí nebo topných těles.
 • Riziko krádeže věcí: Pojištění se vztahuje na škody na věcech, které jsou součástí bytu, pokud jsou tyto věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Součástí této kategorie lze pojistit i rizika vzniklé na základě vloupání.

Nepleťte si pojištění domácnosti s pojištěním nemovitosti

Pokud se o pojištění tohoto typu zajímáte, pravděpodobně kromě pojištění domácnosti narazíte také na produkt s názvem pojištění nemovitosti. Tyto pojistné produkty bývají nesprávně zaměňované, proto je dobré uvést jejich význam na pravou míru:

Pojištění domácnosti kryje výše uvedená rizika a škody způsobené na vybavení (obsahu bytu) pojištěného domu či bytu.

Pojištěním nemovitosti se vztahuje na stavební součásti objektu – okna, dveře, malbu, podlahy, střechu, atp.

Co vše lze pojistit?

 • movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Jde o věci, které jsou majetkem členů domácnosti, a dále o cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají.
 • příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu.

Co tvoří cenu pojistného?

Každá pojišťovna nabízí jiné limity, ale i výše pojistného. Možná vás tak bude zajímat, od čeho se vlastně cena pojistného odvíjí. Již výše jsme zmínili, že jde zejména o rozsah a krytí rizik. Důležitá je i lokalita, v níž se daný objekt nachází. Jiné budou pochopitelně ceny pojištění domácnosti v Praze a jiné například v Mostě. Do cenotvorby se promítá také skutečnost, zda necháte věc pojistit na cenu novou nebo časovou.

 • Nová cena: U nové ceny obdržíte pojistné plnění takové, abyste si zničenou věc mohli pořídit novou.
 • Časová cena: U časové ceny obdržíte pojistné plnění takové, abyste si zničenou věc mohli pořídit starší – třeba z bazaru.

Náš tip: Nevybírejte pojistku pouze dle její ceny. Čím nižší cena – tím nižní pojistné plnění.

Mezi další parametry patří:

 • úroveň vybavení domácnosti,
 • zvolená spoluúčast pojištěného (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné),
 • zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby,
 • bezeškodní průběh v minulých letech.

Na pojistném můžete ušetřit

Pojišťovny nabízejí klientům zajímavé benefity a slevy, díky nimž můžete výslednou cenu pojistného srazit na absolutní minimum:

 • obchodní slevy (většinou je poskytuje zprostředkovatel pojištění na úkor vlastní provize)
 • slevy za nadstandardní zabezpečení
 • slevy za souběh více pojistných smluv u jedné pojišťovny

7 zásadních chyb, které při pojištění domácnosti děláte

 1. Špatně nastavená hodnota domácnosti: Hodnota domácnosti se neodvíjí pouze od podlahové plochy bytu, ale také od samotného vybavení, které je součástí daného bytu či domu.
 2. Podpojištěná domácnost: Úzce souvisí s předchozím bodem. K podpojištění dojde v případě, že je vámi nastavená pojistná částka nižší, než skutečná hodnota vnitřního vybavení domácnosti.
 3. Neaktualizujete smlouvy: Každé tři až čtyři roky byste měli svou pojistnou smlouvu aktualizovat.
 4. Nehlásíte změnu klíčových údajů: Pokud by došlo ke změně pojistníka nebo změně poměru podílového vlastnictví (v důsledku přestěhování, úmrtí či rozvodu majitele), je nutné tuto skutečnost pojišťovně neprodleně ohlásit.
 5. Vybíráte pojistku na základě ceny: Již výše jsme zmínili, že levné pojištění nemusí být v případě pojistného plněné dostatečné.
 6. Neschováváte si účtenky: Při prokazování škody je potřeba pojišťovně doložit veškeré účtenky o daném vybavení nebo kupní smlouvy.
 7. Nedostatečně zabezpečená domácnost: Nespoléhejte jen na pojišťovnu a svou domácnost preventivně zabezpečte. Pokud tak neučiníte, pojišťovna k tomuto přihlédne a poskytne vám pouze odpovídající pojistné plnění.

Výhody a nevýhody pojištění domácnosti

Mezi výhody jistě patří skutečnost, že v případě správně nastavené pojistné smlouvy vám pojišťovna poskytne odpovídající pojistné plnění a vy tak nebudete muset škodu hradit z vlastních prostředků. Dnes již navíc můžete pojistku sjednat bez toho, abyste opustili pohodlí vašeho domova. Drtivá většina pojišťoven totiž nabízí možnost sjednání pojištění online. Pojistnou smlouvu k podpisu vám pak následně zašlou poštou.

Jistou nevýhodou je, že sjednání pojistky bude vyžadovat váš čas a prozkoumání dané problematiky. Abyste si sestavili odpovídající pojistnou smlouvu, je potřeba do ní zanést potřebné skutečnosti. Nevýhodou a jistým rizikem je podpojištění domácnosti, při kterém vám pojišťovna nabídne pouze odpovídající pojistné plnění, které se může ukázat v některých případech nedostatečné. Často také klienti zapomínají na výluky a jsou následně nemile překvapeni.

Všeobecné výluky z pojištění

Mnoho klientů je v rámci uplatňování škod nemile překvapeno některou z výluk, mezi něž patří zejména:

 • válečné události
 • vnitřní nepokoje
 • terorismus
 • jaderná reakce
 • úmysl
 • hrubá nedbalost pojištěného
 • škody způsobené požitím alkoholu či jiných omamných látek
 • škody, které vznikly následkem vady, kterou trpěla pojištěná věc již v době sjednání pojistky

Jak vybrat pojištění domácnosti ve třech jednoduchých krocích

 1. Odpovězte si na otázku, jaká rizika hodláte pojistit
 2. Prohlédnete si nabídku pojistných produktů na našem trhu
 3. Porovnejte jednotlivé nabídky online
 4. Vyberte si produkt, který vám bude nejvíce vyhovovat
 5. Podepište smlouvu

Pojištění domácnosti se nevyplatí podceňovat

Jak se lidově říká: „Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“ anebo: „Nehoda není náhoda“. Pokud nechcete případné rozmary přírody nebo řádění zlodějů hradit z vlastní kapsy, seznamte se s výhodami pojištění domácnosti a oslovte pojišťovnu, která bude odpovídajícím způsobem chránit vaši domácnost i peněženku.


publikováno: 16. 6. 2017, v rubrice Finance
Štítky: bezpečnost, bydlení, finance, informace, pojištění, vybavení bytu

Nejčtenější články v rubrice Finance:

Další články v rubrice Finance:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007