Při pořízení i modernizaci výtahů se vyplatí v předstihu počítat s novou normou | Interiér | Bydlet v panelu

Hlavní strana » Interiér » Článek

Při pořízení i modernizaci výtahů se vyplatí v předstihu počítat s novou normou

11. 12. 2015

Plánujete modernizaci, nebo výměnu výtahu? Už nyní byste měli počítat s novou normou. Kdyby se totiž zprovoznění výtahu z jakýchkoliv důvodů protáhlo, nebude od 1. 9. 2017 možné uvést výtah odpovídající staré normě do provozu. To by mohlo znamenat komplikace a další výdaje.

Při pořízení i modernizaci výtahů se vyplatí v předstihu počítat s novou normou

Včasný přechod na novou evropskou normu je důležitý a výhodný, protože se tak vlastník domu může vyhnout nákladům i práci navíc. Z hlediska normy je rozhodující datum uvedení výtahu do provozu. "Kdyby se totiž jeho zprovoznění z jakýchkoliv důvodů protáhlo, nebude od 1. 9. 2017 možné uvést výtah odpovídající staré normě do provozu. To by mohlo znamenat komplikace a další výdaje,“ vysvětluje Ing. Petr Schaffner, vedoucí oddělení kvality společnosti Schindler CZ, a. s.

Společnost se věnovala vývoji prvků dle nové normy v předstihu, a proto může již od prosince nabízet zákazníkům výtahy, které ji splňují. Dodat a instalovat první zařízení, která budou kompletně v souladu s novou normou, je Schindler připraven již v červnu 2016. Výtahy odpovídající nové evropské normě, zaručují též jízdní komfort a především vysokou bezpečnost.

Pevnější a nehořlavé

Z hlediska kabin patří k významným novým bezpečnostním prvkům jejich pevnější stěny. Další parametry se zpřísňují v souvislosti s odolností proti požáru, a to například nároky na materiál na konečné provedení podlahy, stěn a stropu kabiny. Pevnější budou také dveře, a to jak šachetní, tak kabinové. Ty bude navíc v případě nouze možné v zastavovacím pásmu ze strany kabiny plně otevřít silou ruky.

Více prostoru i světla

Mezi nejvíce viditelné prvky pro cestující patří vyšší intenzita osvětlení v kabině. Nově je stanovena míra minimální intenzity nouzového osvětlení 5 luxů v kabině v případě výpadku elektrického proudu, a to po dobu jedné hodiny. Do té doby garantují servisní technici dojezd k vyproštění. Větší důraz bude kladen i na světelnou clonu, tedy hustotu paprsků, které detekují jakékoliv překážky po celé výšce dveří a nedovolí je zachytit dveřmi.

Nejvýznamnější změny cestující neuvidí

Zásadní změny přináší norma také z hlediska bezpečnosti servisních techniků. „K nejdůležitějším patří podle mého názoru možnost ovládání revizní jízdy v prohlubni, tedy pod výtahem, což dosud nebylo možné,“ říká Ing. Petr Schaffner. V souvislosti s tím došlo ke zvětšení bezpečnostního prostoru v prohlubni, kam byl zároveň doplněn ovládací panel revizní jízdy se STOP tlačítkem. Bezpečnostní prostor se zvětšil také na střeše kabiny. Pevnější bude i zábradlí na střeše kabiny, které je pro servisní a montážní techniky určeno. Změní se i požadavky na intenzitu osvětlení výtahové šachty. S novou normou souvisí také povinnost nově označovat všechny bezpečnostní komponenty pomocí QR kódů (například zachycovače, omezovače rychlosti) a další vývoj bezpečnostních komponentů.

Nová evropská norma

Nová evropská norma nazvaná ČSN EN 81–20 (274003, definuje nové technické požadavky na konstrukci a montáž výtahů) a ČSN EN 81–50 (274003, řeší proces navrhování, výpočtu a zkoušení výtahových komponentů) vstoupila v platnost 1. 5. 2015, do 31. 8. 2017 je paralelně s ní platná i současná norma (ČSN EN 81–1 a EN 81–2). Od 1. 9. 2017 musí všechny nové výtahy včetně těch určených k výměně stávajících, jakož i všechny výtahové komponenty pro modernizace splňovat podmínky nové, přísnější normy. Rozhodující přitom bude datum uvedení výtahu do provozu.


publikováno: 11. 12. 2015, v rubrice Družstva a SVJ
Štítky: výtah

Nejčtenější články v rubrice Družstva a SVJ:

Další články v rubrice Družstva a SVJ:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007