Jak zajistit větrání? | Panelový dům a byt v 21. století | Bydlet v panelu

Jak zajistit větrání?

28. 3. 2013

V projekčních přípravách školy, rekonstruované na energeticky pasivní bytový dům v Dubňanech, byly podrobně zvažovány všechny systémy pro nucenou výměnu vzduchu – podtlakové, přetlakové, rovnotlaké, systémy centrální a decentrální, včetně využití rekuperace tepla. Realizace energeticky pasivního objektu se ale bez rekuperace tepla při větrání neobejde, podíl zpětně získané energie tvoří u energeticky pasivních domů stejný díl jako zbývající energie potřebná na topení. Realizovaný vzduchotechnický systém společnosti ATREA s.r.o. v přestavbě školy na energeticky pasivní bytový dům je v soutěži Panelový dům a byt ve 21. století zařazena do kategorie Technické zabezpečení budovy.

Dubňany – centrální byt

Dubňany – centrální byt

Rozdíl mezi větráním bytu bez rekuperace (neřízeně např. okny) a řízeně s rekuperací tepla je 1800– 3800 kWh, což následně zlepší i zatřídění budovy v energetických hodnoceních. Uživatel kromě komfortu větráním sníží i provozní náklady. Posuzovány byly i další aspekty instalace a provozu celého systému vzhledem k obsluze, výměně filtrů, nastavování individuálního výkonu, cena instalace, zásahy do stavební části díky vedení potrubí, dispoziční umístění vzduchotechnických zařízení v objektu, elektrické propojení atd. Priorita byla dána na obsluhu, přesněji – minimální zátěž pro koncového uživatele. Z těchto všech hledisek byl vybrán systém centrálního větrání s rekuperací tepla s individuálním řízením výkonu větrání z každého bytu nezávisle na bytech ostatních.

Centrální systém řízeného větrání s rekuperací tepla Navrženy byly dvě centrální jednotky pro 11 a 13 bytů. V každém bytě je umístěn regulační bytový box, zajišťující rovnotlaký přívod vzduchu do bytu nezávisle na ostatních bytech. Uživatel nastavuje výkon větrání několika způsoby:

Vědomě – naprogramováním týdenního režimu nebo okamžitým zásahem na ovladači – „ruční korekcí“. Korekce mohou být prováděny i přes web rozhraní s přístupem přes PC, tablet apod. Svojí činností – např. rozsvícením světla v koupelně, WC a v kuchyni

Automaticky – výkon větrání je řízen čidly kvality vzduchu, např. CO2

Díky koncepci centrálního systému větrání s individuální regulací výkonu není na uživatele žádný požadavek na údržbu zařízení, tedy výměnu filtrů, pravidelné revize – to vše centrálně zajišťuje domovník. Výrazné jsou ale finanční úspory s bonusem navíc – kvalitní vnitřní prostředí.

Finanční náklady přínosy pro 27 bytů v Dubňanech (konzervativní výpočet):

  • Snížení spotřeby energie o (1890* 27 bytů) = 52 920 kWh / rok (vč. započítání příkonu zařízení)
  • Finanční úspora při ceně cca 1,6 Kč / kWh (cca 440 Kč/GJ) = 84 672 Kč / rok

Centrální jednotky díky připojení k web rozhraní zasílají správci informace o časových termínech prováděných kontrol. Náklady na výměnu filtrů také nejsou nijak závratné:

Výměna filtrů cca 4* rok, cena přívodního filtru cca 340 Kč/ks, odpadního cca 240 Kč, práce cca 10 minut na obě centrální jednotky vč. času přemístění údržbáře mezi zařízeními.

Na byt tak vychází náklad cca (4* 320 + 4* 240 + 4 * 100 Kč práce)/ 11 bytů = 245 Kč / byt za rok.

Drobná údržba a čištění zařízení vč. čištění rekuperačního výměníku v horizontu 1*5–7 let – na byt vychází na úrovni cca 60 Kč / rok Celkové provozní náklady na výměnu filtrů a drobnou údržbu tak vychází na úroveň cca 300 Kč / rok a byt.

Návratnost realizace řízeného větrání je při současných cenách energií na úrovni cca 12 let provozu, komfort vnitřního prostředí je finančně v zásadě neocenitelný – jak ocenit zdraví?

Decentrální systém řízeného větrání

Pro porovnání byl ve čtyřech bytech navržen a osazen decentrální systém větrání, kdy jsou v těchto bytech umístěny samostatné větrací jednotku. Snížení spotřeby energie díky větrání s rekuperací tepla se na byt pohybuje obdobně jako u centrálního systému. Provozní náklady tvoří opět výměna filtrů a drobné čištění zařízení, které ale provádí uživatel každého bytu– nezapočítává se tak jeho práce. Náklady jsou cca 30 Kč /přívodní a odvodní filtr, při výměně standardně 4* rok se tak jedná o cca (4×30) = cca 240 Kč / rok, bez započítání času uživatele.

Dubňany – suterén

Dubňany – suterén

Porovnání pořizovacích a provozních nákladů

Pořizovací náklady na realizaci jsou od cca 4 bytů výše výhodnější pro systém centrálního větrání se společnou VZT jednotku s regulačními bytovými boxy. Porovnání zvýšených pořizovacích nákladů rekonstrukce na energeticky pasivní standard a srovnání s běžně prováděnými rekonstrukcemi lze uvést na základě realizace BD Dubňany (tyto rozdíly ale platí také u novostaveb): Zvýšené pořizovací náklady na provedení v EPD standardu:

fasáda – zvýšení tl. izolace o 150mm (z tl.. 100 na 250 mm) (250 Kč/m2) x 2000 m2 500 000,– Kč

půda + suterén – zvýšení tl. izolace o 200mm (z tl.. 200 na 400 mm) (300 Kč/m2) x 1680 m2 504 000,– Kč

okna – trojsklo, kvalitní vzduchotěsné osazení 100.000,– Kč Řízené větrání s rekuperací pro 27 bytů x 50.000,– Kč 1 350 000,– Kč

Celkové zvýšení pořizovacích nákladů 2 454 000,– Kč

Zvýšení nákladů v rámci pasivního standardu na jeden byt činí 90 888,– Kč/byt.

Při běžné ceně jednoho bytu 1,5 mil Kč je cena vyšší o 6 %.

Pro budoucí uživatele jsou ale velmi podstatné i náklady na provoz. V bytech energeticky pasivního bytového domu Dubňany, velikostí 64 – 130 m3 podlahové plochy, jsou náklady na vytápění se zdrojem tepla – plynu na úrovni cca 1150 – 2340 Kč/rok, s veškerým komfortem řízeného větrání s rekuperací tepla, vyšších povrchových teplot konstrukcí atd. Vedlejší objekt, novostavba realizovaná v nižším energetickém standardu má náklady na vytápění běžného bytu 80 m2 kolem 11 500 Kč/rok. Návratnost zvýšených pořizovacích nákladů celého objektu vč. VZT systému se tak uživateli vrátí za cca 9,5 roku provozu objektu.

Pro více informací se podívejte na www.atrea.cz.


publikováno: 28. 3. 2013, v rubrice Panelový dům a byt v 21. století
Štítky: bydlení, regenerace domu, řešení problému

Nejčtenější články v rubrice Panelový dům a byt v 21. století:

Další články v rubrice Panelový dům a byt v 21. století:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007