Šetřete se společností AC HEATING | Panelový dům a byt v 21. století | Bydlet v panelu

Šetřete se společností AC HEATING

12. 4. 2013

Hlavním problémem dálkového vytápění je především nutnost udržovat distribuční sít a výměníkové stanice. Tyto náklady jsou započítávány do cenotvorby jednoho GJ tepla. Další velkou nevýhodou centralizovaného vytápění jsou tepelné ztráty distribuční soustavy. Tyto ztráty zaplatí koncový odběratel. Logicky se nabízí myšlenka:„Proč se neosamostatnit a neinstalovat vlastní zdroj tepla, který se bude nacházet přímo v objektu?“ Společnost AC HEATING je v soutěži Panelový dům a byt ve 21. století zařazen do kategorie Úspory energií.

Kombinace tepelných čerpadel a plynového kotle

Společnost AC Heating má jako jedna z mála zkušenosti s instalacemi tepelných čerpadel na bytových domech. V roce 2012 spustila další kotelny s teplenými čerpadly. Ve většině případů se jednalo o topný zdroj složený z tepelných čerpadel a elektrického kotle, ale také o kombinaci tepelných čerpadel s plynovými kotly.

Za sebou má již i několik topných sezon, kde bylo nasbíráno velké množství zkušeností spojených s požadavky na hydraulické zapojení a regulaci topného zdroje. Vždy jsme použili regulační systém xCC. Na základě získaných dat optimalizuje řídicí algoritmy tak, aby splňovaly veškeré požadavky zákazníků na topný zdroj a distribuci tepla do jednotlivých bytů a samozřejmě i na životnost technologie topného zdroje.

Výhodou se ukázala kombinace úsporného tepelného čerpadla a konvenčního plynového kotle. Využíváme výhod obou jednotlivých zdrojů. Tepelné čerpadlo dodá většinu potřebné tepelné energie, kterou vyrobí velmi efektivně a levně. Plynový kotel pak doplní zbytek, především v obdobích, kdy se venkovní teplota pohybuje hluboko pod bodem mrazu. Tímto spojením je možné vhodně dimenzovat celý topný zdroj s ohledem na počáteční investici.

Jen tepelným čerpadlem se pokrývá celoroční potřeba tepla pro ohřev užitkové vody, která činí v bytových domech třetinu až polovinu nákladů na tepelnou energii. Křivka odběru TUV je téměř celý rok stejná. Pro ohřev užitkové vody postačuje méně výkonné tepelné čerpadlo, které je využívané rovnoměrně po celý rok a které je i levnější. Plynový kotel je využíván jen pro sanitaci zásobníkových ohřívačů a zároveň slouží jako záložní zdroj.

Pro vytápění se instaluje kombinace tepelných čerpadel a plynových kotlů. Roční potřeba tepla na vytápění se mění v závislosti na venkovní teplotě. Tepelná čerpadla není nutné dimenzovat na největší odběrovou špičku topné sezóny, která trvá jen několik dní, maximálně týdnů. Při nižších teplotách dochází k zapojení plynových kotlů a dva zdroje běží v součinnosti. V případě velmi nízkých venkovních teplot může být v provozu také pouze plynový kotel. Toto má výhodu například u nezateplených bytových domů, kde je potřebná vyšší náběhová teplota otopné vody do otopné soustavy. Tepelná čerpadla jsou proto zpravidla dimenzována tak, aby samostatně pokryla potřebu tepla na vytápění do –6 ° až – 8 °C. Při nižších venkovních teplotách jsou v provozu pouze plynové kotle. Tím je možné zvýšit případně teplotu otopné vody podle nastavené ekvitermní křivky. Výhodou je zde také zastupitelnost obou zdrojů v případě odstávky jednoho z nich. Cena 1 vyrobeného GJ se pohybuje v těchto kotelnách kolem 300–330 Kč vč. DPH se započtením všech provozních nákladů a stálých plateb. S elektrickým kotlem, jako bivalentním/zá­ložním zdrojem lze systém využívat stejným způsobem. Provoz celého topného zdroje je ale o něco dražší, než je tomu v předchozím případě.

Malá a v podstatě jednoduchá kotelna

Tepelná čerpadla jsou spolu s plynovými kotly a zásobníky teplé vody napojena na stávající topný systém domu. Není zapotřebí žádná velká přestavba spojená s instalací této technologie. U průměrných bytových domů se takováto domovní kotelna vejde do prostoru cca 15 m2. Vhodný prostor je možné většinou ve všech objektech nalézt a také není problém s jeho vyčleněním. Propojovací vedení mezi venkovní a vnitřní částí tepelných čerpadel a odkouření plynového kotle se zpravidla vede v prostoru výtahové šachty nebo po venkovní stěně objektu. Ovládání celého řídicího systému s možností odečtu vyrobené a spotřebované energie je zajištěno přes webový prohlížeč s možností napojení na dispečinkAC Heating.

Tepelná čerpadla rozhodně představují reálnou odpověď na téma jak optimalizovat náklady na vytápění a mít tyto náklady pod kontrolou. Instalace tepelných čerpadel do bytových domů a jiných větších objektů vyžadují mnoho zkušeností a odborné kompetence v oblasti návrhu a posouzení hydrauliky systému, měření a regulace . Rozhodování jakou technologii nebo jakého dodavatele zvolit závisí právě na těchto skutečnostech. V předchozím období jsme získali reálná data a zkušenosti ze stávajících instalací , které plánujeme předávat mimo jiné i na odborných seminářích, které budou v průběhu roku pořádány v jednotlivých městech.

Nabízíme zákazníkům možnosti, jak vyřešit předražené dálkové vytápění. Jednou z variant je technologii nového topného zdroje koupit. Druhou variantou je pronájem technologie. A třetí variantou je uzavření smlouvy o dodávkách tepla a užitkové vody s naší společností, případně se společností, se kterou úzce spolupracujeme v daném regionu. Kromě první varianty, kdy zařízení vlastnicky přechází na investora rovnou lze ve zbývajících variantách zařízení kdykoliv v průběhu smluvního vztahu odkoupit za zůstatkovou cenu. Rádi Vám zprostředkujeme výhodné financování u ČSOB i výhodnější dodávky elektrické energie a plynu od společnosti Česká energie.

Základní filozofií těchto projektů a řešení je zajistit zákazníkovi úspory! V letošním roce jsme připraveni poskytnout prvnímu zájemci o instalaci systému AC Heating v daném městě výrazné cenové zvýhodnění za umístění reklamy na objektu. Požádejte nás proto o nacenění a ekonomickou analýzu změny vytápění! Vše pro Vás zajistíme zdarma.

Pro více informací se můžete podívat na www.ac-heating.cz.


publikováno: 12. 4. 2013, v rubrice Panelový dům a byt v 21. století
Štítky: bydlení, úspory, úspory energií, zateplování

Nejčtenější články v rubrice Panelový dům a byt v 21. století:

Další články v rubrice Panelový dům a byt v 21. století:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007