Výtahy z Třebíče | Panelový dům a byt v 21. století | Bydlet v panelu

Výtahy z Třebíče

22. 3. 2013

Společnost TREBILIFT, s.r.o. poskytuje kompletní servis výtahů, který provádí odborní pracovníci vyučení v oboru, zkušební a revizní technici s platným osvědčením vydaným organizací státního odborného dozoru. Na veškerý personál společnosti jsou kladeny přísné požadavky na dodržování certifikovaných procesů. Společnost TREBILIFT, s.r.o. je v soutěži Panelový dům a byt ve 21. století zařazena do kategorie Výtahy a plošiny pro bezbariérový přístup.

Společnost TREBILIFT, s.r.o. dodává nové výtahy – dle přání zákazníka provede zaměření, projekci, výrobu a montáž výtahu najednou (do nových připravených šachet nebo do stávajících šachet starých výtahů), nebo i po částech(v sou­činnosti se stavebními firmami při výstavbě rozsáhlých komplexů budov).

Společnost provádí celkové výměny, modernizace a rekonstrukce stávajících výtahů – u výtahů v bytových domech zvyšujeme nosnost a prostor pro cestující v kleci. Použitým systémem řízení dosahuje maximálního komfortu jízdy s plynulým rozjížděním a zastavováním, nadstandardní vybavení výtahu v ceně (stěny klece s obložením, nerezové klecové dveře, hlášení stanic, rámeček na jména, široká škála barev k výběru – vzhled interiéru klece, šachetních dveří, opláštění, výbava) dle přání zákazníka.

Trendem poslední doby, co se týče výstavby nových budov, jsou výtahy bez strojoven – pohon výtahu v tom případě umisťujeme do šachty. Samozřejmostí výtahů ve veřejných budovách je výbava vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Také v bytových domech je požadavkem, i když ne vždy vyřčeným, odstraňování diskriminace související s tělesným postižením a stářím, tzn. zpřístupnit a umožnit užívání staveb osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě do tří let nebo dítě v kočárku apod. Řešením je větší prostor pro cestující v rekonstruovaných výtazích v panelových domech a vybavení hovorovým/ mluvícím zařízením oznamujícím cestujícím stanice, přetížení kabiny apod., nejnověji ovladače s reliéfním písmem a Braillovým písmem. Všechny výše zmíněné výhody jsou standardním vybavení výtahů společnosti TREBILIFT, s.r.o..

V neposlední řadě je trendem úspora energií, kterou firma řeší používanými pohony a systémy řízení výtahů, které zaručují efektivní provoz zařízení a snižují příkony pohonů (příkony používaných bezpřevodových strojů jsou od 1 kW), osvětlení kabin jsou řešeny LED světly.

Pro letošní rok 2013 společnost TREBILIFT, s.r.o. na trh uvedla novinku – nový systém výtahů s režimem spánku – Start Stop. V době, kdy Váš výtah není používán (převážná část doby), sníží spotřebu Vašeho výtahu na minimum (< 3W), návrat – probuzení z režimu spánku je okamžité, bez prodlevy.

Společnost TREBILIFT, s.r.o. poskytuje kompletní servis výtahů – servis provádí odborní pracovníci vyučení v oboru, zkušební a revizní technici s platným osvědčením vydaným organizací státního odborného dozoru. Na veškerý personál společnosti jsou kladeny přísné požadavky na dodržování certifikovaných procesů.

Výtah je vybaven otevřeným systémem, rozváděč české výroby. Dálkový monitoring poruch výtahů s možností restartu systémů, který je dodáván zákazníkům více jak 5 let, a kompletní servis, prováděný již více jak 15 let, jsou samozřejmostí.

V případě Vašeho zájmu je možné zajistit i ukázku realizovaných výtahů.

Kvalifikovaný inženýrský tým ve vývoji a projekci i přístup k nejnovějším poznatkům v oboru zaručuje, že výrobky jsou na vysoké technické úrovni, osazuje do výtahů nejnovější technické prvky, jedny z nejkvalitnějších strojů i nejnovější bezpečnostní komponenty.

Veškerá činnost společnosti TREBILIFT, s.r.o. se řídí platnými předpisy a normami. Certifikace. Společnost je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, č. Q 597, vydaný AUDISO s.r.o.

Společnost TREBILIFT, s.r.o. je členem:

  • ČSVT (Českého sdružení pro výtahovou techniku Praha)
  • ÚVP (Unie výtahového průmyslu ČR)
  • Hospodářské komory ČR a OHK Třebíč

Slavnostně, za účasti pana starosty MVDr. Pavla Heřmana, byl předán nový výtah do provozu, výtah pro Město Třebíč, akce „zřízení výtahu v budově B Městského úřadu Třebíč, Masarykovo nám. 116/6“. Výtah je instalován s prosklenou konstrukcí a slouží pro bezbariérový přístup do všech podlaží budovy.

Další službou, kterou může společnosti TREBILIFT, s.r.o. zákazníkům nabídnout, jsou dodávky a montáže dřevěných madel zábradlí. Provedení madel buk color s povrchovou úpravou dvousložkovým transparentním la­kem.

V roce 2010 společnost TREBILIFT, s.r.o. dodávala výtah do rekonstruované nemovité kulturní památky ČR, Jurkovičovy vily v Brně.

Ročně společnost TREBILIFT, s.r.o. realizuje 50 – 80 rekonstrukcí či nových výtahů, již více jak 15 let provádí kompletní servis vyhrazených zdvihacích zařízení.

Realizace výtahů pro Sdružení firem Outulný, a.s. a IMOS Brno, a.s. na akci „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“

Společnost TREBILIFT, s.r.o. zahájila svojí činnost v roce 1997, v Třebíči. Statutárním zástupcem společnosti je jednatel Roman Němec. Společnost se zabývá projekcí, výrobou a montáží výtahů. Již řadu let provádí rekonstrukce, modernizace a dodávky nových výtahů nejen Třebíči, ale i po celé ČR.

Pro více informací se podívejte na www.trebilift.cz.


publikováno: 22. 3. 2013, v rubrice Panelový dům a byt v 21. století
Štítky: nové bydlení, regenerace domu, výtah

Nejčtenější články v rubrice Panelový dům a byt v 21. století:

Další články v rubrice Panelový dům a byt v 21. století:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007