Schindler CZ, a.s. - Jak nakupovat výtah | Panelový dům a byt v 21. století 2014 | Bydlet v panelu

Schindler CZ, a.s. - Jak nakupovat výtah

9. 6. 2014

Rafael Tyml, manažer pro klíčové zákazníky MOD/EI, Schindler CZ, a.s.

Většina vlastníků budov s původními výtahy si uvědomuje, že starý výtah přináší rizika a je nutné s ním něco udělat. Hovoříme především o výtazích uvedených do provozu v devadesátých letech minulého století. Předpokládáme, že dnes už má každý vlastník protokol z inspekční prohlídky, kde inspekční orgán pojmenoval rizika a určil termíny jejich odstranění. Jistě již nastal čas, kdy tato rizika měla být vyřešena. Důvodů, kvůli kterým vlastníci odkládají nákup nového výtahu, je více. V první řadě jsou to finanční náklady. Ovšem situace na trhu v České republice byla sotva kdy příznivější tomuto druhu investice. Konkurenční boj srazil ceny dodávek výměny výtahů na úplné dno. U běžného panelového domu se zděnou šachtou a 9 patry hovoříme o investici ve výši cca 970 000 Kč s DPH.

Modernizace ul. Františka Křížka, Praha, Výtah Schindler S6200 NG

Modernizace ul. Františka Křížka, Praha, Výtah Schindler S6200 NG

Absurdním argumentem bývá tvrzení, že starý výtah sloužil 20 let, proč by nemohl fungovat dalších 20 let. Na to lze odpovědět příměrem: stoupnu-li si na balkon tohoto devítipatrového domu a podívám se na parkoviště, tak nikde nevidím 22 let staré auto, kterému by někdo z obyvatel denně svěřoval svůj život i životy svých blízkých. V případě automobilu každý myslí na svou bezpečnost a ve vlastním zájmu vyžaduje a používá moderní, bezpečné technologie. Výtah je také dopravní prostředek a jezdíme s ním dokonce častěji než vlastním vozem, to by si měl každý uvědomit.

V okamžiku, kdy padne souhlasné rozhodnutí vlastníků o pořízení nového výtahu, dostavují se rozpaky: ,,Já tomu přece vůbec nerozumím, jak mám vybírat nový výtah?‘‘ Takový názor má své opodstatnění, výtah je vyhrazené zařízení a odbornost je nutná jak při přípravě nabídky, tak při samotné realizaci. Na druhou stranu i s pomocí selského rozumu může zodpovědně smýšlející pověřená osoba vybrat vhodného dodavatele.

Jak správně postupovat?

Nejprve musí vlastníci jednoznačně odsouhlasit tento záměr a pověřit skupinu osob provedením výběrového řízení. Tito lidé (většinou je to představenstvo Družstva nebo Společenství vlastníků) následně obešlou vybrané potenciální dodavatele s poptávkou. Volte jen takové dodavatele, o kterých máte k dispozici dostatek informací, získejte reference od jiných zákazníků a samozřejmě také hledejte na internetu. Obesláno by mělo být maximálně 5–6 firem. Čím více firem oslovíte, tím více si zamotáte hlavu při výběru vítězné společnosti.

Co nesmí chybět v zadání?

Velkou pozornost je třeba věnovat správnému a přesnému zadání. Do poptávky uveďte především tyto požadavky:

  1. Objednatel požaduje splnění všech platných norem, předpisů, vyhlášek a nařízení a to zejména: NV 27/2003 Sb., ČSN EN 81–1 (2), ČSN EN 81–80, ČSN EN 81–28, ČSN EN 81–21 a vyhlášku 389/2009 Sb.
  2. Veškeré komponenty budou dodány nové. Z původního výtahu nebude žádný komponent ponechán nebo využit.
  3. Jednoznačně si definujte (následně vyhodnoťte) vaše priority a funkce nového výtahu a jeho parametry (viz tabulka).
  4. Dalším bodem jsou záruční a platební podmínky, termín realizace.
  5. Posledním bodem jsou kvalifikační předpoklady a také kopie pojistných smluv (pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem).

Po obdržení nabídek od vybraných dodavatelů můžete začít posuzovat. Doporučujeme si kritéria seřadit do srovnávací tabulky, ze které pak jasně posoudíte splnění požadavků a výhodnost nabídek.

Požadujte tyto parametry

Kabina: Uveďte maximální velikost kabiny a nosnost klece, barevné nebo nerezové provedení klece.

Šachetní a kabinové dveře: Uveďte, jaké požadujete šachetní dveře, ruční nebo automatické, lakované nebo nerezové, jakou požadujete požární odolnost dveří (určuje hodnota EW).

Pohon: Požadujte bezpřevodový trakční pohon (výtah s protiváhou je nejefektivnější a nejekonomičtější systém) a zvýšení rychlosti alespoň na 1 m/s.

Řízení výtahu: Uveďte, jakou má mít výtah funkci sběru osob, pouze dolů nebo oba směry nebo žádný sběr, pokud jde o více výtahů, zda mají být řízeny duplexně nebo samostatně.

Nástupiště: Definujte, zda požadujete digitální ukazatele polohy klece ve všech stanicích nebo jen v základní stanici. U duplexního řízení jestli požadujete dva ovladače nebo jeden společný.

Úspory/efekt výměny: Požadujte LED technologii a energetickou třídu výtahu A nebo B, požadujte snížení hlučnosti (možné doložit měřením hluku).

Jiné: Definujte, zda požadujete vyřízení stavebního povolení, tzv. zakázku na klíč, u výtahů ve společné šachtě požadujte instalaci přepážky mezi výtahy po celé výšce šachty (pokud není instalována).

Servis: Požadujte cenu záručního a pozáručního servisu.

Opatrnosti není nikdy dost

Pokud si netroufáte samostatně rozhodnout, soudní znalci v oboru výtahové techniky a autorizované osoby nabízejí pomoc se zadáním a výběrem firmy, tuto službu mohu doporučit. Další obtížnou fází je jednání o smlouvě a její uzavření. Většina společností má připravenu svoji, zpravidla vyváženou smlouvu, kterou vám předloží. Je na vašem zvážení, zda využijete služeb právníka nebo se chopíte posouzení správnosti smlouvy sami. Připravte se na to, že oslovený právník se na věc dívá ze svého úzce profesního pohledu a nepohlíží na technologické souvislosti, patrně bude mít připomínky k těmto smlouvám o dílo. Při vlastní realizaci je třeba důkladně kontrolovat, zda dodavatel plní vše, co v nabídce přislíbil. Co v této oblasti nabízí Schindler? Schindler Group byla založena ve Švýcarsku v roce 1874 a je předním světovým dodavatelem výtahů, eskalátorů a souvisejících služeb. Její inovativní přístup, který je zároveň šetrný k životnímu prostředí a přepravní systémy představují významný příspěvek k městské mobilitě. Všichni naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s celkovými výměnami výtahů, o čemž svědčí dnes již tisíce úspěšných zakázek v celé České republice. Společnost Schindler nabízí především kvalitní produkty, přísné bezpečnostní a realizační postupy a odborné poradenství. Pracuji u společnosti přes 18 let a s čistým svědomím mohu Schindler doporučit každému, kdo se rozhoduje pro výměnu výtahu a hledá spolehlivého partnera.

Výtah od Schindlera je napořád

Schindler udává směr celému výtahovému průmyslu, v naší společnosti neustále vyvíjíme a inovujeme. Smyslem naší práce není jen vyrobit a namontovat výtah, ale nabídnout zákazníkovi trvalé řešení. Když si v roce 2014 od společnosti Schindler necháte vyměnit výtah, v roce 2030 vám doporučíme instalaci modernizačního balíčku, který prodlouží životnost výtahu na dalších např. 15 let (podle toho o jaký balíček se bude jednat). Dnes nabízíme na výtahy typu Smart (instalované kolem roku 2003) tyto tři balíčky:

  1. výměnu pohonné jednotky, kde jsou lana nahrazena pásy, což vede ke snížení hlučnosti, snížení nákladů na opravy, snížen spotřeby elektrické energie a prodloužení životnosti;
  2. instalaci LED osvětlení, které významně uspoří elektrickou energii;
  3. výměnu řízení výtahu.

Využití všech 3 balíčků znamená prodloužení životnosti o 15–20 let s vynaložením nesrovnatelně nižších nákladů než by si vyžádala celková výměna.

Kontakt

Schindler CZ, a.s.

Řevnická 170/4

155 21 Praha 5

Tel.: +420 257 293 111

Fax: +420 257 221 523

E-mail: info@cz.schindler­.com, Web: http://www.schin­dler.com


publikováno: 9. 6. 2014, v rubrice Panelový dům a byt v 21. století 2014
Štítky: akce, bezpečnost, bydlení, bytový designér, regenerace domu, výtah

Nejčtenější články v rubrice Panelový dům a byt v 21. století 2014:

Další články v rubrice Panelový dům a byt v 21. století 2014:


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007