Stanovisko SEI při rekonstrukci bytového domu již nebude potřeba | Bydlet v panelu

Hlavní strana » Článek

Stanovisko SEI při rekonstrukci bytového domu již nebude potřeba

2. 7. 2015

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která vstoupila v platnost 1.7.2015, mění i postavení Státní energetické inspekce. Od tohoto data bude vydávat závazná stanoviska pouze v případech energeticky významných výroben elektřiny a tepla a v případech, kdy je zákonem požadován energetický posudek, tedy u budov se zdrojem tepla s instalovaným výkonem nad 200 kW. Povinnost opatřit si průkaz v případě novostaveb a větších rekonstrukcí však i nadále zůstává. Tento průkaz pak budou stavebníci (včetně bytových družstev a SV) předkládat přímo stavebnímu úřadu jako součást projektové dokumentace. "Novela zákona tak v případě menších staveb snižuje stavebníkům administrativní zátěž, protože již nemusí žádat o závazné stanovisko SEI. „V případě, že stavebník bude mít pochybnosti o kvalitě průkazu, který mu zpracoval energetický specialista na jeho stavbu, může se i nadále obrátit na SEI, která detailně prověří, zda je průkaz zpracován správně a odpovídá skutečnosti,“ říká Pavel Gebauer, ústřední ředitel SEI.


publikováno: 2. 7. 2015
Štítky: legislativa, regenerace domu

Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
(c) Bydlet v panelu 2007